Kontakt

Här hittar du din kontakt för tjänsten Fältförsök

Kontaktuppgifter för Sverigeförsökens styrgrupp:

Ola Hallin

Samordnare för Sverigeförsöken samt kontaktperson för ämnesgruppen Vall och grovfoder

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Telefon 0325-618 614

Mobil 0701-70 92 25

E-post ola.hallin@hushallningssallskapet.se

Sven-Åke Rydell

Ämnesansvarig för ogräs

Hushållningssällskapet Östergötland

Mobil 0708-29 08 34

E-post sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se

Sofie Erikson

Ämnesansvarig för odlingssystem samt kontaktperson för Nordic Field Trial System NFTS

Hushållningssällskapet Konsult

Telefon 021-17 77 28

Mobil 070-753 77 97

E-post sofie.erikson@hushallningssallskapet.se

Anders Ericsson

Ämnesansvarig för odlingsmaterial & växtnäringsförsök

Hushållningssällskapet Konsult

Telefon 021-17 77 22

Mobil 070-562 02 71

E-post anders.ericsson@hushallningssallskapet.se

Ulrika Dyrlund Martinsson

Ämnesansvarig för växtskydd
Kontaktperson Sverigeförsöken.se

Hushållningssällskapet Skåne

Telefon 010-476 20 31

E-post ulrika.dyrlund-martinsson@hushallningssallskapet.se

Cristian Nilsson

Ämnesansvarig för vatten

Hushållningssällskapet Halland

Telefon 035-465 10

Mobil 0736-20 51 41

E-post cristian.nilsson@hushallningssallskapet.se

Jan-Olov Karlsson

Ämnesansvarig för jordbearbetning

Hushållningssällskapet KKB

Mobil 070-287 63 63

E-post jan-olov.karlsson@hushallningssallskapet.se