Om Sverigeförsöken

Hushållningssällskapen har en väl utvecklad fältförsöksverksamhet med flera försöksstationer från norr till söder. Varje försöksstation har sin speciella inriktning och arbetar ständigt med utveckling och förnyelse. Den stora spridningen av försöksstationerna gör att vi har en lokal förankring kopplad till lantbrukarnas odlingsförutsättningar och specialiseringar. Vi kan därför hitta specifika platser som är rätt anpassade till våra kunders behov.

Vårt fokus är att utföra försök med hög vetenskaplig kvalitet i alla tänkbara grödor: från vall, spannmål, oljeväxter, sockerbetor, baljväxter (inkl. sojabönor) och potatis till fruktodling och frilandsgrönsaker, såsom lök, morötter och kålväxter.

Vi levererar opartiska försöksresultat till våra kunder och den svenska lantbrukaren. Beställare av försök kan vara alla som är intresserade av att utveckla lantbruket.

Vi utför försök med stor noggrannhet och har satsat rejält på modern försöksteknisk utrustning. Med dessa förutsättningar kan vi utföra försök med mycket hög teknisk kvalitet.

Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är försöken väl förankrade genom de olika ämneskommittéerna, där Hushållningssällskapet representeras med en försöksledare som sekreterare i respektive kommitté.

Sverigeförsökens resultat sammanställs årligen i Sverigeförsöksboken och på hemsidan sverigeforsoken.se. Här kan man hitta såväl lokala som nationella försöksresultat för enskilda år samt flerårssammanställningar.