Välkommen till
Sverigeförsöken!

Hushållningssällskapens officiella försök, Sverigeförsöken, är en viktig del i svensk lantbruksutveckling.

Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, växtodlings- och växtskyddsföretag samt rådgivare, lantbrukare och myndigheter skapar vi en bra grogrund för en professionell rådgivning, en god lönsamhet och en stabil plattform för forskning.

Tillsammans bygger vi en stabil livsmedelsförsörjning!